אופאל נדל"ן נכסים והשקעות

Opal Real Estate Services

ממילא / כפר דוד